ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δείτε παρακάτω τα οικονομικά στοιχεία της PANTELIDIS GROUP OF COMPANIES Ι.Κ.Ε που έχει την έδρα της
στην Αλεξανδρούπολη, μέσω των αναλυτικών ισολογισμών χρήσης.